Tvö fræðsluerindi í streymi á samnorrænum fundi í Danmörku fimmtudaginn 16. maí.

Einhverfusamtökin á Norðurlöndum ásamt Eistlandi, Lettlandi og Litháen halda sinn árlega fund í Danmörku í vikunni. Á fundinum fimmtudaginn 16. maí, verða tvö fræðsluerindi í streymi. Annars vegar er það erindi um fjöltyngi,  tungumál og samskipti, og enskunotkun einhverfra og hins vegar erindi um skynjun út frá sjónarhorni einhverfra. Sjá upplýsingar hér að neðan. 

Cecilia Brynskov: 15:30-16:30 CET, 13:30 GMT

Cecilia Brynskov is a researcher and consultant, with special expertise in language and human communication with autism. She has a Ph.D. in psychology. 

In addition to multilingualism, Cecilia will talk about language and communication and how some autistic people become good at English on their own.

Bilingualism in autism:

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVhZGQ0ODQtYjI2ZS00ZGQyLTlmNmMtNTYwMDQ5NjQ0MjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d316fec2-56d2-4898-96a4-c910c22ca48d%22%2c%22Oid%22%3a%220af91b76-e184-4697-9a2c-558abe0e6102%22%7d

Ole Anders Rauff: 17:00-18:30 CET, 15:00 GMT

Ole Anders Rauff is an autistic autism consultant and metacognitive therapist.

Ole combines a basic introduction to all the inner as well as the outer senses, with an autistic perspective.

Senses and Autism:

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI2NGNlZDQtYjU1ZS00ZDhlLWIzYWMtZDljZmY2ZWQxMThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d316fec2-56d2-4898-96a4-c910c22ca48d%22%2c%22Oid%22%3a%220af91b76-e184-4697-9a2c-558abe0e6102%22%7d