Bætur og styrkir

Foreldrar einhverfra barna eiga rétt á ýmsum bótum og styrkjum.


Bifreiðagjöld

Foreldrar einhverfa barna geta átt rétt á niðurfellingu bifreiðagjalda skv. 4. grein laga nr. 39/1988.  

Ef umönnunargreiðslur hafa verið samþykktar þá er hægt að sækja um niðurfellingu bifreiðagjalda. Sótt er um niðurfellingu bifreiðagjalda hjá skattinum með þessu eyðublaði.

Barn þarf að eiga lögheimili hjá því foreldri sem sækir um niðurfellingu.

Eyðublaðinu þarf svo að skila inn til skattstjóra.
Upplýsingar má einnig finna á vef TR: Bifreiðamál


Bleyjustyrkur

Foreldrar einhverfra barna eiga rétt á bleyjustyrk eftir að börnin ná þriggja ára aldri skv. 4. gr. laga nr. 99/2007 og 3. og 4. grein reglugerðar nr. 1155/2013, kafla 0930 í fylgiskjali. Bleyjustyrkurinn er bundinn við það foreldri sem barnið á lögheimili hjá.

Sækja þarf um styrkinn til Sjúkratrygginga Íslands með læknisvottorði: www.sjukra.is.

Ráðgjafar hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð eða félagsráðgjafar hjá viðkomandi sveitarfélagi aðstoða foreldra yfirleitt með umsókn um bleyjustyrki.

Hægt er að kaupa bleyjur með styrk frá tveimur fyrirtækjum:
Heilbrigðisvörur (áður Logaland), Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogi, sími 512-2800
www.logaland.is
Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2, 110 Reykjavík, sími 520-6666.
www.rv.is
Rekstrarvörur eru með Liberobleyjur og Tenableyjur (stærri stærðir). Hægt er að fá heimsendingu hjá þeim.

Boardmaker

Foreldrar geta fengið styrk (100%) til að kaupa Boardmaker hugbúnaðinn (What is Boardmaker?) sem er m.a. hugsaður til þess að útbúa sjónrænt skipulag.

Í flestum tilfellum sækir Ráðgjafar- og greiningarstöð eða félagsráðgjafi hjá viðkomandi sveitarfélagi um þetta fyrir foreldra.


Ferðakostnaður

Þegar sjúkdómsmeðferð er ekki í boði á heimaslóðum 

 • þurfi læknir í héraði að vísa sjúklingi frá sér til óhjákvæmilegrar sjúkdómsmeðferðar
 • meðferðin er hjá opinberum sjúkrastofnunum
 • meðferðin er hjá öðrum aðilum heilbrigðiskerfisins sem sjúkratryggingar hafa gert samning við og Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í að greiða
 • meðferðin er hjá talmeinafræðingum eða vegna tannréttinga skv. ákveðnum skilyrðum
 • ferðir vegna tannlækninga þurfa tannlæknar að sækja um

Þegar um langar ferðir er að ræða

Fjölskyldur geta fengið aðstoð við ferðakostnað hjá Sjúkratryggingum Íslands skv. 30. gr. laga nr. 112/2008 og reglugerð nr. 871/2004

Eyðublöð er að finna á vef Sjúkratrygginga Íslands. Eyðublöð

Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í kostnaði við tvær ferðir sjúklings á 12 mánaða tímabili, ef um er að ræða eftirfarandi:

 • nauðsynlega ferð
 • að minnsta kosti 20 kílómetra vegalengd er á milli staða
 • farið er til að sækja (að tilhlutan læknis í héraði) óhjákvæmilega sjúkdómsmeðferð til greiningar, meðferðar, eftirlits eða endurhæfingar
 • skilyrði er að þjónustan sé ekki fyrir hendi í heimahéraði

Fræðslunámskeið og nauðsynlegir fundir

Sjúkratryggingum Íslands (SÍ) er heimilt að endurgreiða kostnað við ferðir foreldra eða nánustu aðstandenda alvarlega fatlaðra einstaklinga og sjúklinga sem haldnir eru langvinnum og alvarlegum sjúkdómum til að sækja fræðslunámskeið eða nauðsynlega fundi sem viðurkenndir eru af SÍ. Greitt er fyrir tvær ferðir á ári.


Gisting fyrir fólk utan af landi

Þroskahjálp hefur um árabil boðið fötluðum börnum af landsbyggðinni og aðstandendum þeirra að nýta sér gistiaðstöðu á vegum samtakanna þegar sækja þarf þjónustu í höfuðborgina vegna fötlunar þeirra. 

Gistiheimilið er til húsa í Engjaþingi 5-7 í Kópavogi, og er um fallega, fullútbúna og aðgengilega íbúð að ræða í litlu fjölbýli á fallegum stað rétt ofan við Elliðavatn. Íbúðin er búin fjórum rúmum, þ.a. einu sjúkrarúmi. Íbúðin er lánuð einni fjölskyldu í senn, endurgjaldslaust.

Til að fá húsnæðið lánað eða fá frekari upplýsingar má senda póst á netfangið throskahjalp@throskahjalp.is


Greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna

Foreldragreiðslur eru greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna sem þurfa að leggja niður störf vegna veikinda eða fötlunar barna sinna eða geta hvorki stundað nám né verið á vinnumarkaði vegna veikinda eða fötlunar barna sinna. Um sameiginlegan rétt foreldra er að ræða.

Foreldragreiðslur eru veittar skv. lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006.

Sótt er um foreldragreiðslur rafrænt á mínum síðum - tr.is

Um er að ræða þrjár tegundir greiðslna:

 1. Laungatengdar greiðslur
 2. Greiðslur til foreldra í námi
 3. Grunngreiðslur

Greiðslur sem fara með foreldragreiðslum:

 • Umönnunargreiðslur

Greiðslur sem ekki fara saman með foreldragreiðslum:

 • Atvinnuleysisbætur
 • Greiðslur í fæðingarorlofi vegna sama barns
 • Lífeyrisgreiðslur samkvæmt lögum um almannatryggingar
 • Greiðslur frá sjúkrasjóðum stéttarfélaganna

Nánari upplýsingar er að finna á vef TR: Foreldragreiðslur


Umönnunarbætur

Foreldrar einhverfra barna geta átt rétt á umönnunargreiðslum frá Tryggingastofnun, sjá nánar á vef þeirra: tr.is

Í flestum tilfellum aðstoða ráðgjafar hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eða félagsráðgjafar hjá viðkomandi sveitarfélagi foreldra við að sækja um umönnunarbætur.

Hvernig er sótt um umönnunargreiðslur?

Sótt er um umönnunargreiðslur rafrænt á mínum síðum – tr.is

Umönnunargreiðslur fara saman með greiðslum úr fæðingarorlofssjóði.

Umsóknarferli og afgreiðslutími

Afgreiðslutími umönnunargreiðslna er miðaður við sex vikur eftir að öll gögn hafa borist.
Gögn sem þurfa að hafa borist Tryggingastofnun:

 • Umsókn
 • Læknisvottorð
 • Upplýsingar um meðferð barns
 • Staðfesting á útlögðum kostnaði (afrit af kvittunum)
 • Eftir atvikum greinargerðir félagsráðgjafa, lækna, sálfræðinga, starfsmanna skóla, og annars fagfólks
 • Tillaga að umönnunarmati frá félagsþjónustu sveitarfélags ef um er að ræða barn með fötlun (TR kallar eftir þessum upplýsingum frá viðkomandi sveitarfélagi)

Hverjir fá aðstoð?

Tryggingastofnun lætur gera umönnunarmat til að meta hvort viðkomandi eigi rétt á umönnunargreiðslum. 

Mat Tryggingastofnunar byggist á:

 • Upplýsingum læknis um veikindi / fötlun / raskanir barns
 • Umsókn foreldra (og greinargerðir)
 • Tillögur frá sveitarfélögum eða fjölskyldudeildum sveitarfélaga (vegna barna með fötlun)
 • Önnur gögn: Bréf lækna, greinargerðir félagsráðgjafa, greinargerðir starfsmanna skóla, skýrslur sálfræðinga og fleira. Einnig álitsgefandi læknar Tryggingastofnunar (TR fær aðila til að gera álit) og álitsgefandi félagsráðgjafar Tryggingastofnunar (TR fær aðila til að gera álit).

Umönnunarmat er gert til að ákveða hvort skilyrði til aðstoðar séu uppfyllt. Niðurstaða umönnunarmats getur verið með tvennum hætti:

 1. Aukin þátttaka í lækniskostnaði - umönnunarkort
 2. Beinar skattfrjálsar umönnunargreiðslur - sem ætlað er að koma til móts við þunga umönnun og mæta auknum útgjöldum foreldra vegna fötlunar, langvinnra veikinda eða alvarlegra þroska- og hegðunarraskana barna.  

Umönnunarflokkar og upphæðir.

Upplýsingar um flokka og upphæðir ummönnunargreiðslna er að finna á vef TR: Hve mikil er aðstoðin?

Umönnunarkort

Útgáfu umönnunarkorta hefur verið hætt hjá Tryggingastofnun þar sem heilsugæslustöðvar og apótek hafa nú aðgang að tilteknum upplýsingum varðandi einstaklinga í Réttindagátt Sjúkratrygginga Íslands. Á Mínum síðum á tr.is geta viðskiptavinir eftir sem áður prentað út staðfestingu á umönnunarmati og umönnunarkort. Íslykill og/eða rafræn skilríki veita aðgang. Hægt er að óska eftir staðfestingu á umönnunarmati með því að senda póst á tr@tr.is

Sundkort fatlaðra er gefið út af Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu fyrir íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur (ÍTR).  Gegn framvísun kortsins er frítt í sund í Reykjavík og í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn. Sundlaugar í Kópavogi og Hafnarfirði taka það einnig gilt og veita handhafa kortsins frítt í sund. Til að fá sundkort fatlaðra þarf að fara til Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu, Hátúni 12, og sýna staðfestingarblað frá TR um að einstaklingurinn fái umönnunargreiðslur.

Hægt er að kaupa tvennskonar gerðir sundkorta fatlaðra. Annars vegar er það kort einstaklings sem kostar 1.500.- kr. (fyrir árið 2016) og hins vegar kort sem gildir fyrir einstakling og hjálparmann sem kostar 2.500.- kr. Kortið gildir almanaksárið þ.e.a.s. frá 1. janúar til 31. desember. 

Mörg sveitarfélög gefa barni ásamt fylgdarmanni frítt í sund gegn framvísun umönnunarkorts. Gott er að kynna sér málið hjá viðeigandi sveitarfélagi eða sundstað. 

Barn með umönnunarkort fær frítt í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn ásamt einum fylgdarmanni.

Börn með umönnunarkort fá frítt í Bláfjöll. 

Í Skopp er borgað fyrir barnið en stuðningsaðili fær frítt gegn framvísun umönnunarkorts.

Í Sambíói er borgað fyrir banið en stuðningsaðili fær miðann sinn á öryrkjaafslætti gegn framvísun umönnunarkorts.

Endilega ef þið hafið ábendingar um fleiri staði sem veita afslátt gegn framvísun umönnunarkorts látið okkur þá vita: einhverfa@einhverfa.is