Þjálfunarleiðir og námskeið

Hér er að finna yfirlit yfir helstu þjálfunarleiðirnar sem notaðar eru með einhverfum börnum. 

Skipulögð kennsla (TEACCH)

PECS - Myndrænt boðskiptakerfi

Skref fyrir skref - margmiðlunarkennsluefni fyrir foreldra og fagfólk

CAT kassinn

Tákn með tali

Snemmtæk íhlutun er það kallað þegar reynt er á markvissan hátt að hafa áhrif á þroskaframvindu barna með frávik í þroska eins snemma og unnt er á lífsleiðinni. Tímabilið frá fæðingu til 6 ára aldurs er það tímabil í lífi barna sem snemmtæk íhlutun er yfirleitt miðuð við. Aðaláherslan er lögð á að íhlutunin hefjist sem fyrst eftir að frávik í þroska greinist.  Þegar um einhverfu er að ræða er algengt að þetta sé á leikskólaárum barnsins og hefst þjálfun þar.

Snemmtæk íhlutun beinist aðallega að vitsmunaþroska, hreyfiþroska, félagslegum stuðningi við fjölskyldu og læknisfræðilegum þáttum. 

Mikilvægt er að byrja snemmtæka íhlutun eins fljótt og auðið er.

Hér er að finna yfirlit yfir ýmis námskeið sem henta einhverfum börnum.

Æfingastöðin við Háaleitisbraut 13 er býður upp á ýmis námskeið og hópþjálfun þar sem lögð er áhersla á að börn og ungmenni fái tækifæri til að vera hluti af hóp og að virkja þátttökugleði þeirra. Kynningarbæklingur um hópastarf fyrir börn á  æfingastöðinni.
 
PEERS félagsfærni. PEERS er námskeið í félagsfærni fyrir börn, unglinga og ungmenni. Heimasíða: http://felagsfaerni.is  
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkissins og Bugl bjóða einnig upp á Peers námskeið fyrir þá sem hafa verið í þjónustu hjá þeim.
 
Námskeið hjá Heilsugæslunni: Klókir litlir krakkar - Námskeið fyrir foreldra barna 3 – 6 ára með fyrstu einkenni kvíða. Klókir krakkar - Námskeið ætlað börnum 8–12 ára með hamlandi kvíða og foreldrum þeirra. Vinasmiðjan er námskeið fyrir börn sem greinst hafa á einhverfurófi. Markmiðið er að efla félagslega færni barnanna og er áhersla lögð á jákvæð samskipti við aðra.