Stofnanir

Hér eru upplýsingar um stofnanir er koma að málefnum einhverfra barna.  


BUGL
Barna og unglingageðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss þjónustar börn sem eiga við geðræn vandamál að stríða. Til að komast inn hjá Bugl þarf tilvísun frá t.d. lækni, félagsþjónustu eða skólasálfræðingi. Allar nánari upplýsingar er að finna á vef deildarinnar.
www.landspitali.is/BUGL

Ráðgjafar- og greiningarstöð

Hlutverk Ráðgjafar- og greiningarstöðvar er að tryggja að börn með alvarlegar þroskaskerðingar sem leitt geta til fötlunar síðar á ævinni fái greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem bæta lífsgæði þeirra.  www.rgr.is 

Námskeið Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins á facebook


Sjúkratryggingar Íslands
Sjúkratryggingar Íslands heyra undir velferðarráðuneytið og annast framkvæmd sjúkratrygginga. Jafnframt semur stofnunin um og greiðir fyrir heilbrigðisþjónustu.
Hér er séð m.a. um bleyjustyrki og endurgreiðslu ferðakostnaðar vegna greiningar og/eða meðferðar. Sjá nánar um það hér: Bætur og styrkir 

Tryggingastofnun
Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna auk þess að sinna öðrum verkefnum sem stofnuninni er falið að framkvæma. Tryggingastofnun sér m.a. um greiðslu umönnunarbóta. Sjá nánar um það hér: Bætur og styrkir

Geðheilsumiðstöð barna (GMB)
Miðstöðin sinnir greiningu, ráðgjöf og meðferð vegna geð- og þroskavanda barna og unglinga. Nánari upplýsingar er að finna á vef Heilsugæslunnar:  https://www.heilsugaeslan.is/gedheilsa/gedheilsumidstod-barna/