Książeczka w języku polskim

Nasza broszura na temat autyzmu została opublikowana w języku polskim.

Spójrz tutaj.