Fræðslufundur 27. janúar

Opinn fræðslufundur hjá

Umsjónarfélagi einhverfra 27. janúar

FUNDAREFNI:

Áhugamál stúlkna með Aspergersheilkenni og svipaðar raskanir á einhverfurófi

Kynning á niðurstöðum Meistararannsóknar. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í áhugamál stúlkna með Aspergersheilkenni og svipaðar raskanir á einhverfurófi, hvaða þýðingu áhugamálin hefðu fyrir stúlkurnar og áhrif þeirra á nánasta umhverfi stúlknanna, nám, félagsleg samskipti, sjálfsmynd og líðan.

Fyrirlesari: Laufey I. Gunnarsdóttir, þroskaþjálfi og einhverfuráðgjafi á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.

Fundartími: Miðvikudaginn 27. janúar, klukkan 20:00.

Fundarstaður: Háaleitisbraut 13, 4. hæð.

Fundurinn er öllum opinn