Þjálfunarleiðir

Hér er að finna yfirlit yfir helstu þjálfunarleiðirnar sem notaðar eru með einhverfum börnum. 

Flest börn fá annaðhvort atferlisþjálfun eða þjálfun eftir skipulagðri kennslu (TEACCH). Þar að auki eru ýmsar leiðir mögulegar til að aðstoða einhverf börn. 

Atferlisþjálfun (Hagnýt atferlisgreining)

Skipulögð kennsla (TEACCH)

PECS - Myndrænt boðskiptakerfi

Skref fyrir skref - margmiðlunarkennsluefni fyrir foreldra og fagfólk

CAT kassinn

Tákn með tali

Vinir Zippýs

RPM - Rapid Prompting Method

Snemmtæk íhlutun er það kallað þegar reynt er á markvissan hátt að hafa áhrif á þroskaframvindu barna með frávik í þroska eins snemma og unnt er á lífsleiðinni. Tímabilið frá fæðingu til 6 ára aldurs er það tímabil í lífi barna sem snemmtæk íhlutun er yfirleitt miðuð við. Aðaláherslan er lögð á að íhlutunin hefjist sem fyrst eftir að frávik í þroska greinist.  Þegar um einhverfu er að ræða er algengt að þetta sé á leikskólaárum barnsins og hefst þjálfun þar.

Snemmtæk íhlutun beinist aðallega að vitsmunaþroska, hreyfiþroska, félagslegum stuðningi við fjölskyldu og læknisfræðilegum þáttum. 

Mikilvægt er að byrja snemmtæka íhlutun eins fljótt og auðið er, og er það yfirleitt gert með atferlisþjálfun eða skipulagðri kennslu.